Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Unieważnienie rokowań w rodzaju Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

20 maj 2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z zarządzeniem nr 63/2015 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 maja 2015 r. ulega unieważnieniu postępowanie prowadzone w trybie rokowań o numerze: 05-15-000023/AOS/02/1/11 - ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej