Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Korekty rozliczenia świadczeń z POZ za miesiąc wrzesień

03.11.2008

W związku ze zwiększeniem rocznych stawek kapitacyjnych wynikających z Zarządzenia Nr 79/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13  października  2008 r. na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna w okresie wrzesień-grudzień 2008 r. Wydział Ekonomiczno-Finansowy ŁOW prosi o rozliczenie m-ca września poprzez złożenie rachunku/faktury korygującej zmniejszającej do wartości zerowej należności za miesiąc wrzesień i wystawienie rachunku/faktury za ten miesiąc na wartość uwzględniającą zwiększone stawki kapitacyjne oraz skorygowaną ilość populacji w zakresie pielęgniarki medycyny szkolnej.