Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przedłużenie terminu składania ofert

04.11.2008

ŁOW NFZ informuje, że w związku z występującymi w Portalu Potencjału problemami z obsługą sprzętu oraz błędnie wygenerowanymi kluczami podwykonawstwa, zarządzeniem Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia postanawia się przedłużyć termin składania ofert do dnia 19.11.2008 godz. 16.00 w postępowaniach, których termin składania określony był na 10.11.2008 r. godz. 16.00. Nowy termin otwarcia ofert - 21.11.2008 r. od godziny 10.00, rozstrzygnięcia postępowań - 12.12.2008 r. godz. 16.00.