Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kolejki oczekujących - pierwszy wolny termin - IV sprawozdanie

22.01.2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, o obowiązku cotygodniowego przekazywania „pierwszego wolnego terminu” przez świadczeniodawców. Udostępniliśmy Państwu w styczniu narzędzie umożliwiające przesłanie wymaganych danych. Dostęp do aplikacji odbywa się poprzez serwis MUS (Portale ŁOW NFZ -> Serwis MUS lub Dla Świadczeniodawców -> MUS).


Publikujemy również instrukcję przygotowania powyższej informacji.
Dane o pierwszym wolnym terminie należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie 26 stycznia (wg stanu na 26 stycznia 2015 roku) do godziny 13.00, aby wypełnić ustawowy obowiązek przekazania danych co najmniej raz w tygodniu.


tel. kontaktowy
42 275 48 90, 42 275 48 56, 42 275 48 83