Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Pierwszy wolny termin - weryfikacje

21.01.2015

ŁOW NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą o rzetelne przekazywanie danych dotyczących pierwszego wolnego terminu przyjęcia pacjenta na świadczenie. Dane przekazywane przez Państwa są weryfikowane poprzez:

  1. porównywanie ich z wcześniejszymi sprawozdaniami dotyczącymi pierwszego wolnego terminu, włącznie z dynamiką zachodzących zmian,
  2. porównanie ich z liczbą osób oczekujących oraz średnim czasem oczekiwania przekazywanym komunikatem LIOCZ (w przypadku danych za styczeń porównanie z danymi przekazanymi wg stanu na dzień 31.12.2014 r.),
  3. telefoniczną weryfikację przekazywanych terminów.

W przypadku nieprawidłowości zaobserwowanych w wyniku analiz przeprowadzonych zgodnie z punktami 1 i 2 będziecie Państwo proszeni o pisemne wyjaśnienia. Podobnie ŁOW NFZ postępować będzie w przypadku rozbieżności pomiędzy pierwszym wolnym terminem podanym w cotygodniowych sprawozdaniach a uzyskaną informacją podczas weryfikacji telefonicznej pod numerem telefonu rejestracji wskazanym w umowie/SOP.

W przypadku wielokrotnie występujących nieprawidłowości będą one traktowane przez ŁOW NFZ, podobnie jak nieprzekazywanie ww. informacji w cyklu cotygodniowym (przynajmniej raz na tydzień), jako prowadzenie list w sposób rażąco naruszający przepisy prawa i podlegać będą zapisom § 30 ust. 1 pkt 3 OGÓLNYCH WARUNKÓW UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ.