Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju POZ na 2015 r.

08 styczeń 2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi zaprasza Świadczeniodawców, którzy złożyli prawidłowy wniosek w wersji elektronicznej oraz papierowej w sprawie rachunku bankowego do podpisywania aneksów do umów na 2015 r. w rodzaju:

podstawowa opieka zdrowotna

Odbiór aneksów odbywać się będzie w:

  • od dnia 9 stycznia 2015 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58, pok. 102 ( I piętro) Dział Obsługi Umów
  • we właściwych miejscowo Delegaturach