Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów na 2015 r.

07 styczeń 2015

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi zaprasza Świadczeniodawców, którzy złożyli prawidłowy wniosek w sprawie rachunku bankowego do w wersji elektronicznej oraz papierowej, do podpisywania aneksów do umów na 2015 r.  w rodzaju:

  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • leczenie szpitalne w zakresie programy terapeutyczne(lekowe) oraz chemioterapia
  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
  • rehabilitacja lecznicza
  • leczenie stomatologiczne
  • profilaktyczne programy zdrowotne
  • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
  • opieka paliatywna i hospicyjna

Odbiór aneksów odbywać się będzie w:

od dnia 7 stycznia 2015 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102
 (I piętro) – Dział Obsługi Umów