Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przesunięcie środków finansowych – rozliczenie roku 2014 (zgodnie z OWU)

02 grudzień 2014

Z uwagi na kończący się okres rozliczeniowy obowiązujących umów, Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ, przypomina o możliwości złożenia wniosku o przesunięcia środków finansowych, zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów.

Propozycję przesunięć należy składać w kancelarii ŁOW NFZ (Łódź, ul. Kopcińskiego 58) w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r., w formie tabel stanowiących załącznik do niniejszego komunikatu: