Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zawieranie umów ZPO na rok 2015

01 grudzień 2014

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne na 2015 rok, w następujących zakresach:

  • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne,
  • zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej,
  • zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu,
  • zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej,

na obszarze województwa łódzkiego.

Niniejsze zaproszenie kierowane jest do nowych wnioskodawców oraz świadczeniodawców realizujących umowy w przedmiotowym rodzaju świadczeń od dnia 1 września 2014 r.

Wnioski o zawarcie umowy powinny być przygotowane zgodnie z postanowieniami Zarządzenia nr 90/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne (z późn. zm.), przy wykorzystaniu aplikacji ofertowej. Jednocześnie informujemy, że od dnia 1 grudnia 2014 r. w Portalu Publicznym dostępne są definicje postępowań, odrębnie dla każdego zakresu świadczeń.

Przedmiotowe wnioski (w zaklejonych kopertach opatrzonych oznaczeniem wniosku wydrukowanym za pomocą programu ofertowego), należy składać w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 58 (kancelaria ogólna - parter), w terminie do 10 grudnia 2014 r. do godz. 16.00.

Informacje udzielane są pod nr tel.:

42 275-41-90 (informacje merytoryczne)
42 275-41-88 (obsługa techniczna)


Źródło: Dział POZ oraz ZAO