Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr 05-14-000130/LSZ/03/1/01.

30.10.2014

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zmianie ulega termin rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o numerze 05-14-000130/LSZ/03/1/01.
Nowy termin rozstrzygnięcia postępowania nr 05-14-000130/LSZ/03/1/01 to 31 października 2014 r.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej