Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Odwołanie postępowania 05-14-000167/LSZ/03/1/03.4272.031.02/01 oraz ogłoszenie postępowania 05-14-000170/LSZ/03/1/03.4272.030.02/01

28.10.2014

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 22.10.2014 r. odwołane zostało postępowanie konkursowe o numerze 05-14-000167/LSZ/03/1/03.4272.031.02/01 ogłoszone na zakres 03.4272.031.02 - Choroby płuc - hospitalizacja planowa.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 22.10.2014 r. ogłoszone zostało postępowanie konkursowe o numerze 05-14-000170/LSZ/03/1/03.4272.030.02/01 na obszar Łodzi – Śródmieścia w zakresie 03.4272.030.02 - Choroby płuc – hospitalizacja.


Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym postępowaniu konkursowym prosimy o pobranie zapytania konkursowego opublikowanego wraz z ogłoszeniem postępowania.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej