Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Implementacja sprawdzenia prawidłowości kodowania w obszarze JGP procedur medycznych ICD-9 PL

19 wrzesień 2014

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o obowiązku stosowania kodów procedur wg ICD-9 PL z najbardziej szczegółowej możliwej kategorii.

Jednocześnie, mając na względzie poprawność sprawozdawania procedur, szczególnie tych mających wpływ na rozliczanie świadczeń z dniem 1 stycznia 2015 r. zostanie uruchomione sprawdzenie prawidłowości kodowania procedur ICD-9 w obszarze Jednorodnych Grup Pacjentów. Sprawdzeniem weryfikowana będzie kompletność sprawozdanych kodów procedur.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej