Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Portal Potencjału – potwierdzenie zgodności struktury organizacyjnej

17 wrzesień 2014

Informujemy, że z dniem 16.09.2014 r. na Portalu Potencjału u świadczeniodawców posiadających w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wpisy o jednostkach i komórkach organizacyjnych pojawiła się opcja potwierdzenia zgodności danych o elementach struktury organizacyjnej zdefiniowanych na Portalu Potencjału z wpisami w Rejestrze.

Dla każdego przedsiębiorstwa, jednostki lub komórki posiadających dane na Portalu zgodne z danymi w Rejestrze prosimy o potwierdzenie zgodności. W wypadki rozbieżności,  o ile dla danego pola istnieje możliwość edycji (wszystkie pola na których można ustawić kursor, nieważny kolor tła), prosimy o poprawę danych i potwierdzenie.

Jeżeli niepoprawne dane występują w polu dla którego nie ma możliwości edycji, prosimy o zgłoszenie tego faktu do Łódzkiego Oddziału NFZ w formie pisemnej z podaniem kodu świadczeniodawcy, części V k.r. dla jednostki lub części VII k.r. dla komórki oraz wyszczególnienia pól zawierających błędne dane.

Funkcja przyporządkowania jednostek i komórek organizacyjnych do konkretnego przedsiębiorstwa jest na chwilę obecną nieobsługiwana przez Portal Potencjału. W związku z powyższym informację dotyczącą przedsiębiorstwa wyświetlaną w polu „Okresy obecności komórki” w Danych podstawowych komórki organizacyjnej należy tymczasowo zignorować.

Potwierdzenie poprawności dla wszystkich elementów struktury organizacyjnej jest niezbędne dla prawidłowego wygenerowania profilu potencjału w wypadku ewentualnego konkursu ofert przy wykorzystaniu aplikacji ofertowej.

Przy okazji wykonywania sprawdzenia prosimy o uzupełnienie brakujących danych i prawidłowych numerów telefonów do wszystkich jednostek i komórek.

Jednocześnie prosimy o nie składanie w piśmie z błędami prośby o dopisania do Portalu Potencjału komórek organizacyjnych do tej pory tam nie wprowadzonych na Portal, a występujących w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, chyba że potrzeba ich obecności powiązana jest bezpośrednio ze zgłaszanymi błędami.

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej