Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Chirurgia ogólna – zmiana postępowania konkursowego

17.09.2014

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia odwołane zostało postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o numerze 05-14-000128/LSZ/03/1/01.


Jednocześnie informujemy że ŁOW NFZ ogłosił postępowanie konkursowe o numerze 05-14-000130/LSZ/03/1/01 na ten sam zakres świadczeń.
Bardzo prosimy osoby przygotowujące oferty na powyższe postępowanie o zwrócenie uwagi czy oferta zostaje przygotowana na właściwej definicji postępowania.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej