Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Deklaracje wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej poz

17 czerwiec 2014

W  obowiązujących od dnia 15 czerwca br. wzorach  deklaracji  wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, w przypadku gdy deklaracja  dotyczy dzieci do ukończenia 3. miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, wpisuje sie nr PESEL rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego, do czasu uzyskania przez dziecko własnego numeru PESEL.

Po nadaniu dziecku numeru PESEL i dostarczeniu tego numeru do świadczeniodawcy, numer ten jest dopisywany na deklaracji. 

Przekazywanie przez świadczeniodawców do NFZ danych o deklaracjach wyboru, odbywa się na niezmienionych zasadach. 

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Tadeusz Jędrzejczyk

źródło - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia

Nowe wzory deklaracji wyboru