Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

NOWE ZLECENIE NA ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE OD 1 LIPCA 2014

27 maj 2014

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy, od dnia 1 lipca 2014 r. obowiązywać będą NOWE DRUKI ZLECEŃ wskazanych w tytule rozporządzenia. Dotychczas obowiązujące druki zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie zostają zastąpione jednym drukiem zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W związku z wejściem w życie ww. rozporządzenia z dniem 1 lipca br. zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego muszą być wystawiane na nowo obowiązujących drukach.

Zlecenia potwierdzone przez NFZ do 30 czerwca 2014 r. zachowują swoją ważność:

  • w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie – do 31 grudnia 2014 r.,
  • w przypadku wyrobów medycznych innych niż przysługujące comiesięcznie – do 31 lipca 2014 r.

Zlecenia wystawione do dnia 30 czerwca 2014 r., ale nie potwierdzone przez NFZ w tym terminie, tracą ważność.

Źródło: Dział Obsługi Świadczeniobiorców

 

 komunikat ws. nowych druków zleceń na wyroby medyczne