Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Obowiązek aktualizowania danych w Portalu Świadczeniodawcy

02 maj 2014

Przypominamy, że zgodnie z § 6. Regulaminu korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia*  użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania kompletnych, rzetelnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym danych oraz do ich bieżącej aktualizacji.

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie bądź uaktualnienie danych użytkowników Portalu Świadczeniodawcy oraz danych umożliwiających odzyskiwanie hasła dostępu. Bardzo istotnym jest, aby podać:

  • adres e-mail użytkownika, który umożliwi ewentualne przesłanie nowego hasła do Portalu,
  • pytanie i odpowiedź, które umożliwią samodzielne odzyskanie hasła.

Dane użytkownika oraz dane do odzyskiwania hasła można uzupełnić bądź uaktualnić w serwisie Administracja i opcje  -> Dane użytkownika.

Przypominamy także, że hasło do Portalu należy zmieniać co 30 dni, w przeciwnym razie dostęp będzie blokowany automatycznie.

*Zarządzenie Nr 95/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia