Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wielokrotności wpisów na listach oczekujących sprawozdanych za miesiąc sprawozdawczy styczeń 2014

19.02.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 lutego br. przeprowadzona została analiza sprawozdawczości z kolejek oczekujących pod względem powtórzeń na listach oczekujących tych samych oczekujących do tej samej komórki/procedury w okresie sprawozdawczym styczeń 2014.


Weryfikacja dotyczyła świadczeniodawców mających obowiązek przekazywania danych wskazanych w § 8 ust. 2a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U.2013.1447).

W związku z powyższym informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy (PŚ) zostały zamieszczone szczegółowe wyniki tej analizy dla nw. świadczeniodawców u których stwierdzono powielone wpisy na listę oczekujących.

Prosimy o niezwłoczną ponowną weryfikację przedmiotowych danych i dokonanie ewentualnych korekt.
Kody świadczeniodawców u których stwierdzono wielokrotności wpisów:
110006, 110009, 110013, 110014, 110056, 120001, 140039, 210203, 210513, 210540, 240090