Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rzeczywisty czas oczekiwania w sprawozdawczości z kolejek oczekujących przekazanej przez świadczeniodawców za styczeń 2014

14.02.2014

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 lutego br. przeprowadzona została analiza sprawozdawczości z kolejek oczekujących pod względem prawidłowości wykazywania rzeczywistego czasu oczekiwania dla kategorii medycznej „przypadek pilny” oraz dla kategorii medycznej „przypadek stabilny” za m-c styczeń 2014.


Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2005 r., Nr 200, poz. 1661) definiuje kategorie medyczne „przypadek stabilny” oraz „przypadek pilny” oraz wskazuje wyraźnie w §3, że świadczeniobiorcę zakwalifikowanego do kategorii medycznej „przypadek pilny” umieszcza się na liście oczekujących przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej „przypadek stabilny”.

W związku z powyższym informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy (PŚ) zostały zamieszczone szczegółowe wyniki tej analizy dla świadczeniodawców u których stwierdzono nieprawidłowo sprawozdawany czas oczekiwania oraz tych, gdzie wykazywany jest długi czas oczekiwania. Prosimy o niezwłoczną ponowną weryfikację przedstawionych danych i dokonanie ewentualnych korekt w przypadku nieprawidłowości.

Proszę o bieżące weryfikowanie przekazywanych danych o kolejkach w celu poprawnej i zgodnej z rzeczywistością sprawozdawczości. Przypominamy, że na stronie http://kolejki.nfz.gov.pl/koc/kolejkiSzukaj.do?idNFZ=05 znajduje się serwis umożliwiający pacjentom oraz świadczeniodawcom wyszukiwanie informacji z zakresu list oczekujących. Dane, które pokazywane są w tym serwisie zasilane są Państwa comiesięczną sprawozdawczością. Takie comiesięczne sprawdzanie danych z ww. stroną i ich korekta w systemach do zarządzania kolejkami pozwoli poprawić jakość sprawozdawczości z kolejek oczekujących.