Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wielokrotności wpisów na listach oczekujących za grudzień 2013

15 styczeń 2014

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 stycznia br. przeprowadzona została analiza sprawozdawczości z kolejek oczekujących pod względem powtórzeń na listach oczekujących tych samych oczekujących do tej samej komórki/procedury w okresie sprawozdawczym grudzień 2013.


Weryfikacja dotyczyła świadczeniodawców mających obowiązek przekazywania danych wskazanych w § 8 ust. 2a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.).

W związku z powyższym informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy (PŚ) zostały zamieszczone szczegółowe wyniki tej analizy dla nw. świadczeniodawców u których stwierdzono powielone wpisy na listę oczekujących.

Jednocześnie prosimy niezwłocznie dokonać korekt do wskazanych w PŚ komórek/procedur.

Kody świadczeniodawców u których stwierdzono wielokrotności wpisów:

110006, 110014, 110043, 110056, 120001, 140039, 140043, 210021, 210036, 210047, 210381, 210506, 210513, 210555, 210617, 220003, 230035