Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Czas oczekiwania w sprawozdawczości z kolejek oczekujących przekazywanej przez świadczeniodawców

15.01.2014

 Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 stycznia br. przeprowadzona została analiza sprawozdawczości z kolejek oczekujących pod względem prawidłowości wykazywania rzeczywistego czasu oczekiwania dla kategorii medycznej „przypadek pilny" oraz dla kategorii medycznej „przypadek stabilny" za m-c grudzień 2013.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2005 r., Nr 200, poz. 1661) definiuje kategorie medyczne „przypadek stabilny" oraz „przypadek pilny" oraz wskazuje wyraźnie w §3, że świadczeniobiorcę zakwalifikowanego do kategorii medycznej „przypadek pilny" umieszcza się na liście oczekujących przed świadczeniobiorcami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej „przypadek stabilny".

W związku z powyższym informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy (PŚ) zostały zamieszczone szczegółowe wyniki tej analizy dla świadczeniodawców u których stwierdzono nieprawidłowo sprawozdawany czas oczekiwania. Jednocześnie prosimy niezwłocznie dokonać korekt do wskazanych w PŚ komórek/procedur.

Proszę o bieżące weryfikowanie i koordynowanie przekazywanych danych w celu poprawnej i zgodnej z rzeczywistością sprawozdawczości. Przypominamy, że na stronie http://kolejki.nfz.gov.pl/koc/kolejkiSzukaj.do?idNFZ=05 znajduje się serwis umożliwiający pacjentom oraz świadczeniodawcom wyszukiwanie informacji z zakresu list oczekujących. Dane, które pokazywane są w tym serwisie zasilane są Państwa comiesięczną sprawozdawczością. Taka comiesięczna weryfikacja danych z ww. stroną i ich korekta pozwoli poprawić jakość sprawozdawczości z kolejek oczekujących.

Kody świadczeniodawców u których stwierdzono dłuższy czas oczekiwania dla kategorii medycznej „przypadek pilny":

110006, 110014, 110043, 110058, 120001, 130001, 140042, 140043, 210021, 210180, 210647, 220125, 230014, 240098, 240251