Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie umów w rodzaju: leczenie szpitalne

26.09.2008

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 68/2008/DGL z dnia 11 września 2008 r.

oraz  Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 70/2008/DGL z dnia 19 września 2008 r.  zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

  • leczenie szpitalne – terapeutyczne programy zdrowotne
  • leczenie szpitalne - chemioterapia

 ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 26.09.2008 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58,

pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów