Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów - propozycje finansowe 2014

11 październik 2013

W związku z procesem ustalania kwot zobowiązania w poszczególnych zakresach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy Łódzki Oddział  Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 10 października 2013 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców propozycje finansowe w rodzajach świadczeń:

 • Podstawowa opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • Leczenie szpitalne
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 
 • Rehabilitacja lecznicza
 • Leczenie stomatologiczne 
 • Profilaktyczne programy zdrowotne 
 • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • Opieka paliatywna i hospicyjna
 • Pomoc doraźna i transport sanitarny

Okresy finansowania dla poszczególnych pozycji umów przedstawione w planach rzeczowo-finansowych obowiązują w następujących okresach:

 • Okres styczeń-czerwiec 2014 r. w rodzaju leczenie szpitalne – zakresy:
  • 03.4900.008.03 - IZBA PRZYJĘĆ
  • 03.3300.008.03 - ŚWIADCZENIA W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM
 • Okres styczeń-marzec 2014 r. w rodzaju lecznictwo szpitalne chemioterapia (umowy 03/030).
 • W pozostałych rodzajach i zakresach okres finansowania styczeń-grudzień 2014 r.

Aplikacja internetowa służąca do zaakceptowania propozycji ŁOW NFZ lub przygotowania własnej propozycji planu rzeczowo-finansowego na kolejny okres rozliczeniowy zostanie uruchomiona w serwisie MUS 14 października.

Zasady przygotowywania propozycji planów rzeczowo-finansowych przez świadczeniodawców
wraz ze szczegółową instrukcją użytkowania
.

Jednocześnie informujemy że w Portalu Świadczeniodawcy na konto administratora komunikatem zostanie przesłany kod umożliwiający zalogowanie się do aplikacji internetowej dostępnej w serwisie MUS. W przypadku świadczeniodawców posiadających jednego użytkownika Portalu Świadczeniodawcy komunikat zostanie przesłany na konto tego użytkownika.

Plany rzeczowo – finansowe przygotowane w oparciu o narzędzie udostępnione w serwisie MUS należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  przy ulicy Kopcińskiego 56 do pokoju 205 bądź do właściwych terytorialnie delegatur:

 • w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15 (wejście od ulicy Szkolnej) - (w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie stomatologiczne,  rehabilitacja lecznicza - świadczenia ambulatoryjne oraz podstawowa opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)
 • w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 293 - (w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie stomatologiczne,  rehabilitacja lecznicza - świadczenia ambulatoryjne oraz podstawowa opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)
 • w Sieradzu, Pl. Wojewódzki 3 - (w rodzajach ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie stomatologiczne,  rehabilitacja lecznicza - świadczenia ambulatoryjne oraz podstawowa opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej)

do dnia 24 października 2013r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku umów wieloletnich w/w rodzajach podczas aneksowania umów Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ automatycznie utworzy szablony umów na 2014 rok na podstawie bieżących umów. W związku z tym podczas aneksowania umów nie będzie konieczności składania formularzy aktualizacyjnych (ofert). Należy jednocześnie zapoznać się z komunikatem z dnia 26 września 2013 „Aneksowanie umów na rok 2014 – weryfikacja danych potencjału w Portalu Potencjału

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami telefonu:

 • wsparcie techniczne dotyczące obsługi MUS: 422-754-881, 422-754-884, 422-754-885.
 • wsparcie merytoryczne:

Łódź:

 • Leczenie szpitalne: 422-754-958, 422-754-959
 • Leczenie szpitalne w chemioterapii (03/030), programach terapeutycznych(03/020) i zdrowotnych lekowych (03/050): 422-754-008, 422-754-986
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 422-754-911, 422-754-910
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień: 422-754-969
 • Rehabilitacja lecznicza: 422-754-897
 • Leczenie stomatologiczne: 422-754-869
 • Profilaktyczne programy zdrowotne: 422-754-960
 • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie: 422-754-947
 • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze: 422-754-908
 • Opieka paliatywna i hospicyjna: 422-754-908
 • Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy 422-754-167, 422-754-142
 • Pomoc doraźna i transport sanitarny 422-754-857

Delegatura w Skierniewicach:

 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 468-341-601
 • Rehabilitacja lecznicza: 468-341-611
 • Leczenie stomatologiczne: 468-341-619
 • Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy 468-341-590

Delegatura w Sieradzu:

 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 422-754-126
 • Rehabilitacja lecznicza: 422-754-134
 • Leczenie stomatologiczne: 422-754-133
 • Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy 422-754-134

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim:

 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna: 422-754-116
 • Rehabilitacja lecznicza: 422-754-114
 • Leczenie stomatologiczne: 422-754-112
 • Podstawowa opieka zdrowotna w zakresie w nocnej i świątecznej pomocy 422-754-117

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej