Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wielokrotności wpisów na listach oczekujących

04.10.2013

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26 września br. przeprowadzona została analiza sprawozdawczości z kolejek oczekujących pod względem powtórzeń na listach oczekujących tych samych oczekujących do tej samej komórki/procedury w danym okresie sprawozdawczym.


Weryfikacja dotyczyła świadczeniodawców mających obowiązek przekazywania danych wskazanych w § 8 ust. 2a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.)

W związku z powyższym informujemy, że w Portalu Świadczeniodawcy (PŚ) zostały zamieszczone szczegółowe wyniki tej analizy dla nw. świadczeniodawców u których stwierdzono powielone wpisy na listę oczekujących oraz komunikaty o odblokowaniu możliwości korekt archiwalnej sprawozdawczości z kolejek.

Jednocześnie prosimy najpóźniej do 21 października br. włącznie dokonać korekt do wskazanych w PŚ komórek/procedur, do których odblokowaliśmy walidację o kodzie 80100010.

Przy aktualizowaniu danych za okresy wcześniejsze niż ostatni okres sprawozdawczy, po dokonaniu korekt konieczne jest przesłanie sprawozdań za kolejne okresy aż do bieżącego okresu sprawozdawczego włącznie, tj. świadczeniodawca poprawiając teraz sprawozdanie za np. kwiecień 2013 roku, powinien ponownie przesłać również (we właściwej kolejności) sprawozdanie za maj, czerwiec, lipiec a następnie sierpień i wrzesień 2013 roku.

Kody świadczeniodawców u których stwierdzono wielokrotności wpisów:

110006, 110009, 110014, 110016, 110019, 110028, 110029, 110032, 110043, 110045, 110056, 110083, 110099, 110107, 120001, 130002, 140039, 140042, 140043, 140045, 140141, 200016, 210012, 210021, 210039, 210047, 210054, 210096, 210191, 210203, 210231, 210261, 210264, 210271, 210274, 210282, 210331, 210381, 210404, 210437, 210476, 210488, 210490, 210502, 210506, 210513, 210523, 210538, 210539, 210540, 210544, 210549, 210555, 210571, 210581, 210588, 210617, 210640, 210650, 220003, 220022, 220027, 220039, 220130, 220274, 220280, 220307, 230035, 230041, 230081, 230089, 240024, 240032, 240042, 240046, 240278

żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej