Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość lekarza POZ

22 lipiec 2013

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że Świadczeniodawcy realizujący umowę w zakresie świadczeń lekarza poz, zobowiązani są do przekazania informacji o wykonanych badaniach diagnostycznych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3c do umowy poz w terminie do 25 lipca 2013 r. za okres I półrocza br.


Przypominamy Państwu, że sprawozdania powinny być przekazane w wersji komunikatu XML typu ZBPOZ: 3/1.5 i zawierać wszystkie kody świadczeń występujących w ww. załączniku.
Prosimy o sprawdzenie komunikatu zwrotnego o poprawności wysłanej przesyłki.


W przypadku wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z pracownikiem Sekcji POZ oraz ZAO  - Małgorzatą Suchcicką (tel. 42 275 41 42).