Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Błędne działanie walidacji 80100021 w komunikacie potwierdzenia danych „P_LIO” w sprawozdawczości z kolejek oczekujących „LIOCZ”

05 lipiec 2013

 Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w aktualnie przekazywanej sprawozdawczości (począwszy od początku lipca) nieprawidłowo funkcjonuje komunikat potwierdzenia danych „P_LIO".


Odpowiedzi zwrotne o treści  „Liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia jest różna od sumy przekazanych za ostatnie sześć miesięcy liczb osób skreślonych w miesiącu z powodu wykonania świadczenia" (walidacja nr 80100021) są wysyłane również do komórek, gdzie przedmiotowe dane są przesłane prawidłowo.

Do czasu naprawienia tego problemu prosimy o zignorowanie ww. ostrzeżenia w sytuacji, kiedy sprawozdana liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesiącach z powodu wykonania świadczenia jest równa sumie przekazanych za ostatnie sześć miesięcy liczb osób skreślonych w miesiącu z powodu wykonania świadczenia.