Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Uudzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie woj. łódzkiego

25.06.2013

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z rozstrzygniętym postępowaniem o zawarcie umów na udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej,  rozpoczęcie realizacji nowych umów następuje w dniu 1 lipca 2013 r.  od godziny 18.00.

Dotychczasowe podmioty zabezpieczają przedmiotowe świadczenia w tym dniu do godz. 8.00.