Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna - konkurs ofert

10.05.2013

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje, że w dniu 10 maja 2013 r. w przeglądarce postępowań opublikowane zostały postępowania konkursowe na realizację świadczeń w okresie 01.07.2013 r. – 30.06.2016 r. w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie: nocna i świąteczna opieka zdrowotna.


W celu pobrania zapytania ofertowego należy zalogować się do Portalu Świadczeniodawcy w części dotyczącej umów na realizację świadczeń, po wybraniu – pokaż więcej, wybrać informator o postępowaniach na rok 2013, a następnie wyszukać właściwe postępowanie i pobrać dla tego postępowania definicję. Aplikacja ofertowa dostępna jest na stronie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w zakładce Kontraktowanie 2013.

Ponadto zapraszamy do zapoznania się z warunkami szczegółowymi na temat nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

  1. Link do zarządzeń: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=5410
  2. Podział województwa łódzkiego na obszary zabezpieczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej (tel. 42 275 41 67; 42 275 41 64).