Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wstrzymanie sprawozdawania i rozliczania świadczeń w rodzaju: opieka długoterminowa

25.08.2008

W związku z ukazaniem się Zarządzenia Nr 53/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 06.08.2008 r. w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: opieka długoterminowa, zmienionego Zarządzeniem Nr 60/2008/DSOZ z dnia 21.08.2008 r., Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi o wstrzymanie sprawozdania i rozliczania świadczeń za miesiąc sierpień br. do momentu podpisania aneksów zmieniających umowy i wygenerowania nowych umów.