Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ - sprawozdania z deklaracji

12.08.2008

Wydział Spraw Świadczebiobiorców ŁOW NFZ informuje, że w miesiącu wrześniu 2008 r. do systemu informatycznego ŁOW NFZ będą zaczytywane wyłącznie sprawozdania całościowe z deklaracji:

  • listy świadczeniobiorców sporządzone na podstawie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ wszystkich świadczeniobiorców wg stanu na dzień 1 września 2008 r.,
  • w przypadku medycyny szkolnej, obejmujące pełne, aktualne listy uczniów wg stanu na dzień 1 września 2008 r.

Jednocześnie informujemy, że sprawozdania przyrostowe będą odrzucane przez system informatyczny ŁOW NFZ. Listy świadczeniobiorców (w formacie xml) należy przesyłać do dnia 8 września 2008 r. Przypominamy również o konieczności sprawdzenia statusu potwierdzenia wyeksportowanych przez Państwa deklaracji.

Ponadto przypominamy, że lista świadczeniobiorców stanowi element sprawozdawczości statystycznej niezbędny w procesie weryfikacji, podstawę rozliczenia świadczeniodawcy oraz dokonania zapłaty z tytułu realizacji umowy. Nie przesłanie prawidłowo sporządzonej listy świadczeniobiorców uniemożliwi wygenerowanie danych populacyjnych a w konsekwencji dokonanie rozliczenia finansowego za miesiąc wrzesień 2008 r.

Informacji, odnośnie poprawnego przesyłania danych, będą udzielać pracownicy Sekcji Ewidencji ŁOW NFZ pod nr tel. 042 275 41 64, natomiast w dniach: 1 – 9 września 2008 r. również pod nr tel. 042 275 41 88.