Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksy do umów w rodzaju leczenie szpitalne

11.03.2013

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 3/2013/DGL z dnia 19 lutego 2013 r. oraz zarządzenia 6/2013/DGL z dnia 22 lutego 2013 r. oraz zarządzenia 7/2013/DGL z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

  • leczenie szpitalne

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 12 marca 2013 r.  w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.

 

Źródło: Dział Obsługi Umów