Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

eWUŚ - ułatwienie weryfikacji prawa do świadczeń

21 grudzień 2012

1 stycznia 2013 r. wchodzą w życie nowe przepisy prawa, mające na celu ułatwienie weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przepisy te dają pacjentowi prawo do uzyskania świadczeń medycznych, bez konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Prosimy więc o umożliwienie pacjentom skorzystanie z tego prawa, zapewniając możliwość sprawdzenia uprawnień do świadczeń przy wykorzystaniu systemu eWUŚ, bądź złożenia przez pacjenta oświadczenia.

Poniżej przekazujemy Państwu materiały dla pracowników rejestracji, dotyczące zmienionych przepisów prawa oraz wzory oświadczeń potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Pliki do pobrania: