Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podstawowa opieka zdrowotna - ustalenie numerów rachunków bankowych

21 grudzień 2012

Łódzki OW NFZ informuje, iż wygenerowanie umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na 2013 r. możliwe jest po złożeniu wniosku w sprawie rachunku bankowego.

Wniosek należy wypełnić w Portalu Świadczeniodawcy w momencie pojawienia się sygnatury umowy obowiązującej na 2013 r. Formularz bezwzględnie winien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Świadczeniodawcy. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o załączenie do wniosku stosownego pełnomocnictwa.

 

Oryginały wniosków należy składać:

  • w Oddziale NFZ w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 58 w punkcie informacyjnym na parterze
    lub przesłać na numer faksu 42 275 40 34 a oryginał pocztą ( tel. kont. 42 275 49 70, 42 275 49 77);
  • w właściwych miejscowo Delegaturach jeżeli zmiana dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej