Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

POZ - przekazywanie oświadczeń o zmianie realizatorów świadczeń

27.07.2008

W związku z wpływającymi do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego, w trakcie roku, oświadczeniami o zmianie przez jednostki POZ realizatorów świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki w POZ, prosimy Państwa o przekazywanie oświadczeń zgodnie z następującą procedurą.

Do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu lub Skierniewicach, należy dostarczyć wniosek wraz z:

  1. podpisanym, przez jednostkę POZ oraz podmiot realizujący świadczenia z ww. zakresu, oświadczeniem o objęciu opieką (Załącznik nr 17 do Zarządzenia Nr 69/2007/DŚOZ z dnia 25 września 2007 r. Prezesa NFZ);
  2. oświadczeniem jednostki POZ, że poinformowała poprzedniego realizatora o scedowaniu świadczeń nocnej i świątecznej opieki w POZ na inny podmiot.

Złożenie oświadczeń do 10 dnia danego miesiąca spowoduje zmianę w systemie rozliczeń ŁOW NFZ począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały przekazane oświadczenia. Jeśli oświadczenia wpłyną do ŁOW NFZ po 10 dniu danego miesiąca, zmiana w systemie generowania rozliczeń uwzględniona będzie od 1 dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenia zostaną złożone.

Przyjęcie powyższych zasad wynika ze zgłaszanych przez Państwa uwag o braku ze strony jednostek POZ informacji o zmianie realizatorów, co ma wpływ na rozliczenia finansowe.