Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów na 2013 – weryfikacja danych potencjału w Portalu Potencjału

28 listopad 2012

 W związku z procesem przygotowywania szablonów aneksowanych umów na rok 2013 prosimy Państwa o zweryfikowanie następujących elementów znajdujących się w Portalu Potencjału.

1. W sekcjach „Struktura świadczeniodawcy”, „Personel” i „Zasoby świadczeniodawcy” należy zweryfikować i zaktualizować dane, zwracając szczególną uwagę w przypadku potencjału oferowanego w roku 2012 i latach następnych na pole „Data do". Pole z tą datą występuje między innymi w takich pozycjach jak: zakończenie działalności komórki, dostępność komórki - harmonogram, profil medyczny, praca personelu w komórce oraz dostępność sprzętu.
Do szablonu umowy na rok 2013 przeniesiony zostanie potencjał dostępny w ostatnim dniu trwania umowy w roku 2012 (bez względu na to, czy jest to 31.12.2012 czy zaznaczone jest pole „Do końca trwania umowy), po sprawdzaniu dostępności danych potencjału w strukturach świadczeniodawcy w Portalu Potencjału. Jeżeli „data do” w Portalu Potencjału uzupełniona będzie datą poprzedzającą dzień 1.01.2013 r., dane takie nie zostaną uwzględnione w umowach na 2013 r. Zasady przenoszenia potencjału do umów na 2013 rok prezentuje poniższy schemat.

POTENCJAŁ

UMOWA 2012
(data obowiązywania potencjału)

PORTAL POTENCJAŁU
(data obowiązywania potencjału)

UMOWA 2013
(czy dane zostaną przeniesione z umowy 2012)

Przykład 1

bezterminowo

bezterminowo

Tak

Przykład 2

bezterminowo

05.05.2015

Tak

Przykład 3

bezterminowo

31.12.2012

Nie

Przykład 4

bezterminowo

20.12.2012

Nie

Przykład 5

31.12.2012

bezterminowo

Tak

Przykład 6

31.12.2012

05.05.2015

Tak

Przykład 7

31.12.2012

31.12.2012

Nie

Przykład 8

31.12.2012

20.12.2012

Nie

Przykład 9

30.12.2012 i wcześniejsze

cokolwiek

Nie

 

2. W sekcji „Umowy podwykonawstwa” należy zweryfikować dane w odniesieniu do zawartych umów z podwykonawcami (dane są wprowadzane przez podwykonawcę), w szczególności: nr umowy, datę obowiązywania (od – do), data aktualizacji danych przez podwykonawcę, miejsca realizacji umowy świadczeń (podwykonawstwa) i zakres podwykonawstwa. W przypadku zakończenia danej umowy podwykonawstwa, należy w Portalu Potencjału wypowiedzieć daną umowę, określając termin wypowiedzenia umowy.  Nie ma potrzeby wypowiedzenia umowy podwykonawczej, jeżeli jest określona data końca tej umowy, chyba że wypowiedzenie następuje przed tą datą.

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej