Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów na 2013 - wnioski o zmianę danych w umowie

27.11.2012

W związku z przeprowadzaną w ramach aneksowania procedurą przygotowywania umów na świadczenia opieki zdrowotnej informujemy, że dane o potencjale do umów na rok 2013 w rodzajach świadczeń:

 • Podstawowa opieka zdrowotna – w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
 • Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
 • Leczenie szpitalne 
 • Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień  
 • Rehabilitacja lecznicza 
 • Leczenie stomatologiczne  
 • Profilaktyczne programy zdrowotne  
 • Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 
 • Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
 • Opieka paliatywna i hospicyjna 
 • Pomoc doraźna i transport sanitarny

zostaną przygotowane na podstawie danych zawartych w umowach bieżących. Aneksowane umowy na rok 2013 w momencie utworzenia zawierać będą stan potencjału określony na dzień 30.11.2012 r. W związku z tym wszelkie zgłoszenia zmian treści umów przesyłane przez Państwa za pomocą funkcjonalności Portalu Potencjału po dniu 30.11.2012 r. wymagać będą ponownego zgłoszenia tych zmian w stosunku do nowych umów przygotowanych na rok 2013.

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej