Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Termin płatności za rachunki

01.10.2012

Komunikat dla świadczeniodawców posiadających umowy w rodzajach świadczeń:

1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna,

2. Podstawowa opieka zdrowotna,

3. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,

4. Rehabilitacja lecznicza,

5. Leczenie stomatologiczne.

W związku problemami technicznymi z wykonaniem weryfikacji Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż termin płatności za rachunki złożone w dniu 2.10.2012 r., dotyczące ww. rodzajów świadczeń oraz rozliczające miesiąc wrzesień br., zostanie przyspieszony i nastąpi w dniu 15.10.2012r.