Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Brak sprawozdań z badań diagnostycznych POZ

30 sierpień 2012

Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ informuje, że została przeprowadzona analiza w zakresie sprawozdawczości z badań diagnostycznych wykonanych w ramach świadczeń lekarza POZ za I półrocze 2012 r., w wyniku której ustalono, iż wielu Świadczeniodawców nie przesłało sprawozdań lub przesłało sprawozdania z zerową ilością świadczeń – wykaz Świadczeniodawców POZ wg kodów.

Wobec powyższego prosimy o uzupełnienie sprawozdań do dnia 5.09.2012 r.


Zgodnie z umową o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej Świadczeniodawca zobowiązany jest do przekazywania informacji o badaniach diagnostycznych wykonanych w ramach świadczeń udzielonych przez lekarza POZ komunikatem XML typu: ZBPOZ, w terminie do 25 lipca danego roku za okres I półrocza i do dnia 25 stycznia roku następnego za okres II półrocza okresu rozliczeniowego.

 

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców