Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Weryfikacje

06.08.2012

W związku z prowadzoną weryfikacją sprawozdań z realizacji umów za rok 2011 i zakwestionowaniem rozliczonych świadczeń Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ wzywa do złożenia stosownych korekt w terminie do dnia 24.08.2012 roku. W przypadku niezłożenia we wskazanym terminie dokumentów korygujących Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w dniu 27.08.2012 roku naliczy szablony rozliczeniowe do zakwestionowanych pozycji i wystawi noty księgowe obciążające.
Informacje o szczegółach dotyczących zakwestionowanych świadczeń znajdują się w Portalu Świadczeniodawcy w sekcji: "Kompleksowy przegląd wyników weryfikacji".