Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość z POZ

18 lipiec 2012

W związku z analizą sprawozdawczości zbiorczej za I półrocze 2012 r. w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (przekazywanej komunikatem XML typu ZBPOZ) Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zamieszcza listę Świadczeniodawców, którzy nie przekazali sprawozdań zbiorczych lub przesłali w sposób nieprawidłowy.

Przypominamy Państwu, że sprawozdania za miesiąc styczeń i luty 2012 r., powinny być przekazane w wersji komunikatu XML typu ZBPOZ: 3/1.3, natomiast sprawozdania od miesiąca marca 2012 r. należy przekazywać w wersji: 3/1.4

Ww. analiza wykazała również braki i błędy w sprawozdawaniu porad patronażowych i bilansów zdrowia realizowanych przez lekarza poz i patronaży realizowanych przez pielęgniarki poz, które  zgodnie z zawartą umową od miesiąca lutego br. należy sprawozdawać szczegółowo (komunikat XML typu SWIAD).

W załączeniu listy świadczeniodawców, którzy nie przesłali sprawozdań szczegółowych lub przesłali w sposób nieprawidłowy (zbiorczo).

Prosimy o poprawienie i uzupełnienie ww. sprawozdań w terminie do 23 lipca 2012 r.

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontaktowanie się z pracownikiem Działu POZ - p. Małgorzatą Suchcicką (tel. 42 275 41 42).