Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksy do umów w rodzaju świadczeń: ZPO

30.06.2008

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia Nr 35/2008/DSOZ z dnia 18 czerwca 2008r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 30.06.2008r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów