Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Profilaktyczne programy zdrowotne - realizacja od kwietnia 2005 r. do grudnia 2007 r. w woj. łódzkim

26 czerwiec 2008

Artykuł archiwalny. Zawarte w nim treści mogą być nieaktualne !

Dział Analiz i Kontraktowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej w ŁOW NFZ przedstawia dane z trzyletniej realizacji profilaktycznych programów zdrowotnych w województwie łódzkim z przekonaniem, że mogą stać się źródłem refleksji i motywacji do większego wysiłku w kontynuowaniu profilaktyki zdrowotnej. Jednocześnie ŁOW NFZ  apeluje o podjęcie realizacji programów profilaktycznych i badań przesiewowych przez tych z Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili lub zaprzestali.
Aby przybliżyć przedstawione wyniki prezentujemy wykresy obrazujące objęcie profilaktycznymi programami zdrowotnymi populacji w poszczególnych gminach.