Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja w sprawie wystawiania recept refundowanych

22 czerwiec 2012

Informacja p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - dr. n.med. Zbigniewa Tetera w sprawie wystawiania recept refundowanych:

 

 "Informuję, że na mocy podpisanej umowy z Odziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (OW NFZ) o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej lekarze zatrudnieni w kierowanych przez Państwa placówkach są obowiązani przestrzegać praw pacjenta do świadczeń gwarantowanych, w tym leków refundowanych. Pacjent ma prawo do recepty na leki refundowane, wystawione zgodnie z obowiązujacymi przepisami. Udzielanie świadczeń w sposób niepełny lub nieprawidłowy narusza warunki umowy pomiędzy OW NFZ a świadczeniodawcą.

Przypominam też, że lekarz udzielajacy świadczeń w placówce leczniczej, która zawarła umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z OW NFZ, ma prawo i obowiązek wystawiać pacjentom recepty na leki i wyroby medyczne refundowane w ramach tej umowy. Niepotrzebne jest więc posiadanie przez niego odrębnej umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki."