Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Nowy termin rozstrzygnięcia postępowań

12 czerwiec 2012

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia postanowił przedłużyć termin rozstrzygnięcia dla postępowań ogłoszonych w trybie rokowań poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: 

  • Leczenie szpitalne- program lekowy - Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) (05-12-002103/LSZ/03/5/4),
  • Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B (05-12-002149/LSZ/03/5/4),
  • Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (05-12-002144/LSZ/03/5/4

Nowy termin rozstrzygnięcia ww. postępowań określony został  na dzień 15.06.2012 r.

 

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami