Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia postępowań

12.06.2012
Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia postanowił przedłużyć termin rozstrzygnięcia dla postępowania ogłoszonego w trybie rokowań poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
  • Leczenie szpitalne- program lekowy – leczenie dystonii ogniskowych i połowicznego kurczu twarzy (05-12-002158/LSZ/03/5/4)

 

oraz dla postępowań ogłoszonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
 
 
 
  • Leczenie szpitalne – chemioterapia (05-12-002062/LSZ/03/3/1, 05-12-002063/LSZ/03/3/1, 05-12-002064/LSZ/03/3/1, 05-12-002065/LSZ/03/3/1, 05-12-002066/LSZ/03/3/1, 05-12-002067/LSZ/03/3/1, 05-12-002069/LSZ/03/3/1, 05-12-002070/LSZ/03/3/1, 05-12-002073/LSZ/03/3/1, 05-12-002076/LSZ/03/3/1, 05-12-002077/LSZ/03/3/1, 05-12-002079/LSZ/03/3/1, 05-12-002083/LSZ/03/3/1, 05-12-002092/LSZ/03/3/1, 05-12-002093/LSZ/03/3/1, 05-12-002094/LSZ/03/3/1);
  • Leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) (05-12-002087/LSZ/03/5/1, 05-12-002088/LSZ/03/5/1, 05-12-002089/LSZ/03/5/1, 05-12-002090/LSZ/03/5/1)
  • Leczenie szpitalne – programy terapeutyczne (05-12-002084/LSZ/03/2/1, 05-12-002086/LSZ/03/2/03.0000.087.02/1)
Nowy termin rozstrzygnięcia ww. postępowań określony został na dzień 15.06.2012 r.
 
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami