Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzaju: lecznictwo szpitalne

16 czerwiec 2008

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji świadczeń w ramach podpisanych umów w rodzaju: lecznictwo szpitalne za okres styczeń-czerwiec b.r. oraz zmianą sposobu kontraktowania w ww. rodzaju świadczeń w II półroczu 2008r., Świadczeniodawcy zainteresowani dokonaniem przesunięć środków finansowych między i w ramach podpisanych umów (zgodnie z Ogólnymi Warunkami Umów) proszeni są o przesyłanie stosownych wniosków do Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej do dnia 18 czerwca 2008r.

Nr fax: 042 275-41-18