Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość z list oczekujących

15.06.2008

W związku z przeprowadzoną kontrolą sprawozdań w zakresie list oczekujących za miesiąc kwiecień przypominamy świadczeniodawcom o obowiązku sprawozdawczym.

Aby ułatwić Państwu korektę błędów i/lub braków występujących w sprawozdaniach publikujemy wyniki weryfikacji przeprowadzonej w dniu 5 czerwca br. za miesiąc kwiecień 2008 roku. Migawka ta może posłużyć jako pomoc w poprawieniu istniejących błędów, które mogą powtarzać się w kolejnych sprawozdaniach.

 

Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność kodów resortowych oraz kodów technicznych, które muszą być dokładnie takie same jak w umowie obowiązującej za dany miesiąc. Kody wykazywane w sprawozdaniach większości Świadczeniodawców wymienianych w załączniku do komunikatu są nieaktualne, gdyż dane o umowach migrowane były z „Pakietu Świadczeniodawcy” do systemu otwartego przed zmianą kodów technicznych od 1 stycznia 2008r.

W przypadku jakichkolwiek zmian w strukturze organizacyjnej wynikających z aneksów do umowy prosimy o aktualizację Państwa systemów obsługi kolejek o zmiany dokonane w umowach. Elektroniczne wersje umów dostępne są w Portalu Świadczeniodawcy na stronie internetowej https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WS 

W wykazie wyodrębnione zostały kody techniczne komórek z przypisaną im właściwą umową, które nie znalazły się w sprawozdaniach lub które zawierały błędy, z zastrzeżeniem, że jeżeli którykolwiek element sprawozdania zawierał błąd, jest ono w całości odrzucane przez serwer jako błędne.

Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. 275-41-86