Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Weryfikacja świadczeń: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

25 kwiecień 2012

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 stycznia 2012 r. w  sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy), zmieniło się miejsce wpisywania wartości skali Barthel w systemie sprawozdawczo-rozliczeniowym.
Nieprawidłowym jest wpisywanie wartości skali Barthel dla świadczeń w rodzaju SPO w miejscu przeznaczonym dla POZ.

Szczegółowe informacje w przedstawionym wyżej zakresie uzyskać można pod numerem telefonu: 42 / 275–48–23