Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

24.01.2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców, którzy złożyli prawidłowy wniosek w sprawie rachunku bankowego do podpisywania umów na 2012 r. w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna - ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne z wyłączeniem Świadczeniodawców biorących udział w postępowaniach, co do których wniesiono odwołania:

  • 110016 Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr  Wł. Biegańskiego
  • 110043 WSS im. M. Kopernika w Łodzi
  • 110045 SP ZOZ USK Nr 4 UM w Łodzi
  • 210053 Centrum Medyczne Bazarowa
  • 210203 NZOZ FANTOM


Odbiór umów odbywać się będzie w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 107, I piętro Dział Obsługi Umów od dnia 24 stycznia 2012 r. (42 275 49 77)