Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kolejki oczekujących (endoprotezoplastyka, angioplastyka, zaćma) – aktualizacja uprawnień do SZOI

20 styczeń 2012

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie § 2 pkt 9 umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju - leczenie szpitalne, Świadczeniodawcy udzielający świadczeń wymienionych w części A załącznika nr 4 do ww. umowy zobowiązani są do prowadzenia list oczekujących w aplikacji udostępnionej przez Oddział Wojewódzki NFZ, w tym przypadku w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji zwanym w skrócie SZOI.

W związku z tym prosimy o zaktualizowanie na kolejny okres rozliczeniowy uprawnień dla osób wskazanych przez Świadczeniodawcę do prowadzenia kolejek oczekujących na udzielenie świadczeń:

  • endoprotezoplastyki
  • angioplastyki
  • zaćmy

Wypełniony wg załączonego wzoru wniosek o nadanie lub aktualizację uprawnień dla wskazanej osoby, opatrzony pieczątką zakładu i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania świadczeniodawcy należy złożyć do Oddziału Funduszu

w terminie do 27 stycznia 2012 r.

Po tym terminie dostęp do modułu SZOI „Zarządzanie kolejkami” dotychczasowych administratorów ze strony świadczeniodawcy zostanie zablokowany.

Kontakt:

(42) 275-48-56; (42) 275-48-55

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych ŁOW NFZ